خاطره ات....


Avareh Marg Copyright © 1390 - 1394 All right reserved
 صدا... رفت

تصویر... رفت

خاطره اش "بخدا"... نمیرود...

http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png†??'§ : آواره مرگ, آواره, مرگ,
6 / 11 / 1392 11:35 بعد از ظهر |- اواره مرگ -|

C†?êmê§